Lỗi 400 Bad File Request là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục thế nào? Khi bạn log in vào web nào đó nhưng không thể log in được và trên màn hình lại xuất hiện dòng thông báo lỗi 400 bad request, thường thì các bạn chỉ tốt nhất nên đợi và reset lại trang. Siêu Tốc Việt có các hướng dẫn cách khác phục lỗi này hoàn toàn.

400 bad file request

Lỗi 400 bad request là gì

Lỗi 400 Bad File Request là một mã trạng thái HTTP và nó tương đương với là yêu cầu bạn gửi đến server web site.

Lỗi 400 bad request là gì, giống như một yêu cầu vận tải một web bằng cách nào đó đã bị bóp méo hay không đúng. Do đó, các server không thể hiểu được nó. Nếu thấy một trong số các thông tin sau, trang đó chứng tỏ đang gặp lỗi 400 Bad Request:

  • HTTP Error 400 – Bad Request
  • Bad Request: Error 400
  • HTTP Error 400. The request hostname is invalid.
  • 400 – Bad request. The request could not be understood by the server due to malformed syntax. The client should not repeat the request without modifications.
  • 400 Bad Request
  • Bad Request. Your browser sent a request that this server could not understand.
  • Bad Request – Invalid URL
  • Trên mạng Internet Explorer, lỗi 400 có lẽ là: The webpage cannot be found message
  • Nếu lỗi 400 tác động tới kết nối trong Microsoft Office, bạn sẽ thấy một pop-up nhỏ hiện: “The remote server returned an error: (400) Bad Request“.

Lỗi 400 bad request là gì

5/5 - (1 bình chọn)

Lỗi 400 bad file request - Cách khắc phục 400 bad request

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Với 3 năm kinh nghiệm Drupal 7 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Digital marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện giữ chức vụ leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post