Bảo mật thông tin

Điều khoản dịch vụ

Doanh nghiệp TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây gọi tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn khẳng định bảo vệ những thông báo cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, định nghĩa “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ tin tức cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất cứ tin tức nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn làm rõ những thông báo cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, như cách chúng tôi tiêu dùng những thông báo này sau đó. Khi bạn log in và tiêu dùng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Toàn bộ nội dung bạn xem được trên website nhằm dùng cho nhu cầu thông báo của bạn và hỗ trợ bạn chọn lọc dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng web mà không tốt nhất nên hỗ trợ bất kể thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, trong một số trường hợp, khi tác động đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi khả năng cao yêu cầu bạn hỗ trợ tin tức cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các tin tức cá nhân được hỗ trợ nằm trong phạm vi tin tức công khai của chủ thể và tin tức c.ty, không bao gồm các thông báo riêng tư và các tin tức bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin rất cần thiết, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để phục vụ yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi khả năng cao liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các dụng cụ trên để giới thiệu đến bạn những mặt hàng, dịch vụ hay chương trình giảm giá mới từ SIEUTOCVIET. Khi hỗ trợ thông báo đưa cho chúng tôi qua web này, bạn nắm rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những tin tức cá nhân nêu trên đưa cho một số mục đích được quy tắc trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin cung cấp thường được tiêu chuyên dụng cho các cơ quan công dụng theo yêu cầu của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và hồ sơ cung cấp thông báo của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy cách hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn triệt để đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi tiêu dùng web thường được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, thường được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước tặng mục đích vận hành và phát triển web site tương tự như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời gian đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể tìm đến với bạn để có những tin tức bổ sung trọng yếu tặng việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không hỗ trợ thông báo này đưa cho một bên thiết bị ba mà không được sự đưa cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy tắc của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET cam đoan phòng thủ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông báo cá nhân của bạn đưa cho các doanh nghiệp khác vì các mục đích ưu đãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có lẽ tiêu dùng một số đơn vị khác để hỗ trợ sản phẩm hay dịch vụ tặng bạn. Chúng tôi cũng cần phải trao chuyển hướng thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông báo cá nhân của bạn tặng các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy cách bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, thông tin có lẽ được đưa vào máy tính của bạn để hỗ trợ chúng tôi nâng cấp web hay nâng cao tốt dịch vụ đưa cho bạn. Những thông tin này thường xuyên được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều web hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu tin tức lưu trữ trong đĩa cứng hay trình chuẩn y trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng tặng phép thu thập một số thông báo về máy tính của bạn như là địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình ưng chuẩn và địa chỉ của các web thúc đẩy.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông tin khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể thiết đặt hình thức trình thông qua của bạn thực hiện điều này nếu trình ưng chuẩn của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt hình thức nhận cookies, bạn sẽ không thể log in hay tiêu dùng một số tiện ích trên web mà không được xác minh trước. Chúng tôi không cố ý tránh việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc code và xây dựng web site.

6. Sự yên ổn

Khi lập trình web site, chúng tôi thường đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi log in bất hợp pháp và việc tiêu dùng không thích đáng các thông báo cá nhân của bạn đã gửi đưa cho SIEUTOCVIET thông qua việc tiêu dùng web này. Nếu web này giúp việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được chương trình một tiêu chuẩn kỹ thuật được tìm đến là SSL (Secure Sockets Layer), để phòng thủ tính bảo mật và yên ổn trên đường truyền data.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề hỗ trợ data cá nhân, Cho dù là hỗ trợ trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng Internet, hay qua các dụng cụ công nghệ khác; và không nắm tới hệ thống khoa học nào yên bình tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), SIEUTOCVIET luôn cố gắng tiến hành những cách thúc đề phòng hài lòng đối với bao giờ đặc điểm của thông tin để phòng tránh và hạn chế tối đa các rủi ro thường khi bạn tiêu dùng trang web này.

7. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm phương tiện trao chuyển hướng tin tức với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt giai đoạn tiêu dùng dịch vụ.

Chúng tôi thường gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu giúp cho của bạn. Trong trường hợp bạn không còn tiêu dùng e-mail đã hỗ trợ, bạn phải báo đưa cho chúng tôi để về việc đổi thay này.

Để phòng thủ bạn, SIEUTOCVIET thường tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận ra sở hữu sự gian lận hoặc thông tin không ổn định – cho đến khi chúng tôi tìm đến được với bạn để xác nhận.

8. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân

SIEUTOCVIET sẽ chủ động hoặc theo nhu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các data tin tức cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi. Bạn toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông báo cá nhân của mình bất cứ thời kì nào trên các tài khoản trực tuyến mà bạn được hỗ trợ.

Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi vẫn lưu trữ lịch sử đổi thay của bạn vì mục đích quản lý và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

SIEUTOCVIET từ chối chuyên dụng cho cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách tiêu dùng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên web này nếu không sở hữu sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có phần mềm hay tặng phép.

10. Các đường liên kết ngoài trang web

Web site này có thể chứa các đường kết nối đến các web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông báo tương tác để bạn tham khảo. SIEUTOCVIET không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kể website nào khác.

11. Việc đổi thay quy định

SIEUTOCVIET thường xuyên đổi thay quy tắc này một cách không có lẽ, bao gồm việc bổ sung, hạn chế một phần content hoặc tạm ngưng trang web mà không cần phải báo trước. Ngoài ra, nếu quy cách này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi tặng bạn, SIEUTOCVIET sẽ nỗ lực thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

12. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đa số vấn đề tương tác đến bảo mật tin tức được làm và cam kết bởi SIEUTOCVIET tại các địa chỉ tin tức chính thức trên web site sieutocviet.com này.

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình bảo mật - Các điều khoản về bảo mật.

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Với 4 năm thực chiến Drupal 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post