Với những admin web, marketer và đặc trưng là các SEO giỏi Google tìm Console(GSC) là một công cụ thực sự có ích, nó giúp bạn theo dõi hiệu suất web site của mình.

Google Search Console là gì?

Google Search Console là gì? phương tiện và tài nguyên để giúp cho chủ nắm tới website, quản trị web, nhà truyền bá web và chuyên gia SEO theo dõi hiệu suất web site trong chỉ mục tìm của gg. Google Search Console là gì? Các tác dụng bao gồm tin tức về cụm từ tìm, lưu lượng search, cập nhật trạng thái khoa học, tìm nạp dữ liệu và các tài nguyên bổ sung.

Hướng dẫn tiêu dùng Google Search Console

Phần này sẽ giới thiệu và hướng dẫn tiêu dùng Google Search Console một số công dụng quan trọng của gg tìm Console như:

 • Những truy vấn nào mà quý khách tìm đến trang của bạn
 • Những truy vấn nào có lượt hiển thị cao mà trang của bạn chưa được xếp hạng hiệu quả
 • Vật dụng hạng của các cụm từ khóa trong trang thành quả tìm SERPs
 • Có bao nhiêu domain backlink trỏ đến site của bạn
 • Những thông tin lỗi(ISSUEs) về Tốc độ, AMP, ghi lại data
 • Hay tin tức Tác vụ thủ công

Đây là những tin tức cần thiết giúp bạn theo dõi đo lường và nhận định để tuyệt vời seo WordPress đưa cho trang web của mình vận hành hiệu quả hơn. Xác định các truy vấn CTR cao nhất của bạn. Hướng dẫn tiêu dùng Google Search Console.

 1. Nhấp vào “Hiệu suất”.
 2. Nhấp vào tab Truy vấn.
 3. chuyển đổi phạm vi ngày thành 12 tháng trước. (Hoạc tùy chỉnh theo ý bạn)
 4. Hãy đảm bảo rằng trung bình CTR được chọn.

Lưu ý: Thật có ích khi xem xét điều này với “Lần hiển thị” từ cao xuống phải chăng, bạn sẽ tìm kiếm những cụm từ có lượt hiển thị cao nhưng CRT và vị trí phải chăng để tập trung logic. Khẳng định trang bị hạng từ khóa tăng giảm

 1. Nhấp vào Hiệu suất.
 2. Nhấp vào tab Truy vấn trực tuyến.
 3. Nhấp vào phạm vi ngày Ngày phạm vi để đổi thay ngày, sau đó chọn tab So sánh trực tiếp.
 4. Chọn hai khoảng thời gian tương đương, sau đó nhấp vào ứng dụng.

Xác định truy vấn lưu lượng đăng nhập cao nhất của bạn

 1. Nhấp vào Hiệu suất.
 2. Nhấp vào tab Truy vấn.
 3. Nhấp vào phạm vi ngày Date phạm vi để chọn một khoảng thời kì.
 4. Hãy chắc chắn rằng Tổng số lần nhấp chuột được chọn.
 5. Nhấp vào mũi tên hướng xuống nhỏ bên cạnh bấm Click để sắp đặt từ cao nhất đến tốt nhất.

Biết những truy vấn nào đem đến lưu lượng tìm kiếm phổ biến nhất bảo đảm là hữu ích. Xem xét tối ưu hóa các trang xếp hạng để thay đổi, cập nhật định kỳ để chúng duy trì đồ vật hạng của chúng. nắm tới bao nhiêu trang của bạn đã được lập chỉ mục

 1. Khởi đầu tại Tổng quan
 2. Trạng thái lập chỉ mục
 3. Nhìn vào các trang hợp lệ.

Tuyệt vời nhất là số trang lỗi =0, trường hợp rộng rãi lỗi bạn tốt nhất nên tìm nguyên nhân để khắc phục Phân tích những trang nào chưa được lập chỉ mục và tại sao Đi đến Tổng quan > Trạng thái lập Chỉ mục. Cuộn xuống hộp chi tiết để phân tích Lỗi nào đang gây ra sự cố lập chỉ mục và mức độ thường xảy ra. Nhấp đúp vào bất cứ loại Lỗi nào giúp thấy URL trang bị thúc đẩy nên khẳng định để sửa lỗi xác định các vấn đề về khả dụng với di động

 1. Nhấp vào Tính Khả dụng di động.
 2. Hãy chắc chắn rằng checkbox “Lỗi” được chọn.
 3. Cuộn xuống hộp chi tiết để phân tích Lỗi nào gây ra sự cố về tiềm năng tiêu dùng di động và mức độ có thể xảy ra.
 4. Nhấp đúp vào bất cứ loại Lỗi nào giúp xem URL đồ vật ảnh hưởng.

Đánh giá tổng số backlink trang web của bạn có

 1. Nhấp vào gắn kết.
 2. Mở báo cáo các trang được gắn kết bậc nhất.
 3. Nhìn vào ô nắm tới dán nhãn Tổng số gắn kết ngoài.
 4. Nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh gắn kết đến của gắn kết trực tiếp để xếp đặt từ các backlink cao nhất đến thấp nhất.

Mỗi backlink là một tín hiệu cho Google rằng nội dung của bạn tin cẩn cậy và hữu ích. Nói chung, càng đa dạng backlinks càng tốt! Tất nhiên, vấn đề hiệu quả rất quan trọng – một kết nối từ một trang có thẩm quyền cao sở hữu giá trị hơn nhiều so với liên kết từ các trang sở hữu thẩm quyền thấp. Giúp thấy trang web nào đang gắn kết đến một trang cụ thể, chỉ cần nhấp đúp vào URL đó trong báo cáo. Hướng dẫn tiêu dùng Google Search Console có backlink nhất

 1. Nhấp vào kết nối.
 2. Mở báo cáo các trang được liên kết hàng đầu.
 3. Nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh gắn kết đến của kết nối trực tiếp để sắp xếp từ các gắn kết ngược cao nhất đến rẻ nhất.

Nếu bạn muốn giúp một trang xếp hạng cao hơn, những backlink tốt sẽ cung cấp cho URL đó vô vàn quyền hạn trang giúp cho trang xếp hạng tốt. xác định trang web nào liên kết với bạn nhiều nhất

 1. Nhấp vào liên kết.
 2. Cuộn xuống các trang web liên kết bậc nhất

Tìm và sửa lỗi AMP

 1. Nhấp vào AMP.
 2. Hãy chắc chắn rằng checkbox “Lỗi” được chọn.
 3. Cuộn xuống hộp thông báo yếu tố giúp xem loại vấn đề bạn gặp phải và mức độ có lẽ xảy ra.

google khuyên bạn nên sửa lỗi AMP để không bị tác động tới tiềm năng hiện thị trên trang tìm kiếm. Theo mặc định, các lỗi được xếp hạng theo mức độ nghiêm trọng, tần suất và liệu bạn đã xử lý chúng chưa. kiểm tra gg sở hữu lập chỉ mục với URL không?

 1. Nhấp vào text box kiểm tra URL ở đầu trang.
 2. Nhập URL trang(Đảm bảo rằng nó đúng URL site của bạn)

Nếu URL được lập chỉ mục trên gg, điều đó tương đương với là nó được lập chỉ mục và thường xuyên xuất hiện trong tìm kiếm. Phần Cải tiến hỗ trợ cho bạn thông báo về:

 • Phiên bản AMP của trang này, nếu nó tồn tại và bất kỳ vấn đề cụ thể nào về AMP
 • Trạng thái tặng công việc đăng và dữ liệu cấu trúc

Trên đây là hướng dẫn tiêu dùng những tác dụng cơ bản nhất của google tìm Console hỗ trợ bạn quản lý theo dõi và thực hiện logic SEO cho web site của mình hiệu quả hơn. Báo cáo trạng thái lập chỉ mục trang Mỗi trang được gán một trong bốn trạng thái:

 1. Lỗi: Trang không thể được lập chỉ mục.
 2. Cảnh báo: Trang được lập chỉ mục, nhưng có vấn đề.
 3. Hợp lệ
 4. Đa hạn chế

Bạn nên khả năng cao kiểm sát tráng thái lập chỉ mục, trường hợp Lỗi cần phải khẳng định nguyên nhân và fix hết lỗi để google có thể lập lại chỉ mục trang.

Analytics search console

Analytics search console là dụng cụ theo dõi, đo lường, nhận định và báo cáo số liệu về lượt log in của website Google lớn mạnh Analytics với mục đích giúp các quản trị viên web site khảo sát tổng thể tình hình của trang web và Analytics search console nắm tới các giải pháp nâng cao thích hợpGoogle cam đoan số liệu về web mà họ hỗ trợ đều chính xác. Những thuận tiện “độc quyền” của Analytics search console:

 • Tìm hiểu data lý tưởng
 • Rộng rãi các loại báo cáo
 • Cá nhân hóa dữ liệu và giao diện
 • Thu nhập và quản lý data
 • Xử lý data
 • Tích hợp công cụ

 

Search Console

 • Đăng nhập vào tài khoản Search Console của bạn. bảo đảm bạn đang tiêu dùng tài khoản c.ty (không phải cá nhân) nếu đó là website doanh nghiệp.
 • Tiếp đến công cụ quản trị web của Search Console Google.
 • Nhập địa chỉ website của bạn
 • Nhấp vào Tiếp tục.
 • Chọn một cách để xác minh bạn nắm tới trang web của bạn
 • Nếu trang web của bạn giúp cả http:// và https://, hãy thêm cả hai dưới dạng các website riêng biệt và bạn cũng phải thêm từng tên miền (ví dụ: www.sieutocviet.com, và sieutocviet.com ).

Google khởi đầu theo dõi dữ liệu đưa cho web site của bạn ngay khi bạn thêm nó vào GSC. Nhập địa chỉ tên miền của bạn và nhấn “TIếP TỤC” Tiếp theo là verify quyền nắm tới web Search Console. Sở hữu hầu hết 5 cách để verify. Nhưng đây là 3 cách đơn giản nhất để xác nhận quyền nắm tới trang web.

 • Upload file HTML – vận tải một file HTML lên web
 • Thẻ HTML – (cảnh báo bạn cần phải dùng cái này): dễ dàng và đơn giản gắn một đoạn code nhỏ trong thẻ <head> của homepage là được.
 • Dùng google Tag Manager – Bạn phải có quyền “quản lý” GTM.

Copy đoạn code sau: Đến Appearance » Editor. Copy đoạn lập trình phía trên và dán vào phần header.php dưới thẻ <head> rồi chọn Update File là ok. Quay lại bước xác thực, và bấm xác thực là được nhé.

Console api google

Console api google là một giao diện code hay phương thức kết nối trung gian giữa các thư viện và Chương trình, đưa cho phép chúng sở hữu đủ tiềm năng tương tác, giao tiếp và trao thay thế bởi dữ liệu một cách trực tiếp với nhau. gg Api bao gồm gg Analytics API và google Map API. Console api google Analytics API là một trong những API phổ biến, được khách hàng tuyển lựa tin tưởng nhất. Bởi những chức năng mà nó mang đến luôn đem đến tốt cao trong công việc. Google Api là gì Nhờ sở hữu Google Analytics API, bạn khả năng cao tiện lợi xem lại các chiến dịch trực tuyến thông qua việc theo dõi và đánh giá tốt kênh trong quá trình quảng cáo Google. Bên cạnh đó, Google Analytics API còn là một phương tiện không thể thiếu trong SEO. Phê chuẩn việc nhận định, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm thấy những trang không đạt năng suất ảnh hưởng để từ đó cải thiện đưa cho trang của mình ngày một hiệu quả và hoàn thiện hơn.

Hình thức APIs-Google truy cập web site của bạn

Console api google gửi từng tin tức đẩy bằng cách tiêu dùng yêu cầu HTTPS POST. Nếu yêu cầu không thành công do một tình hình lỗi có lẽ chỉ là tạm thời, APIs-Google sẽ gửi lại thông tin đó. Nếu yêu cầu vẫn không trở thành công, APIs-Google sẽ tiếp tục thử lại – dựa trên thời kì đợi thúc đẩy theo cấp số nhân – lên đến tối đa là vài ngày. Tần suất APIs-Google đăng nhập vào web site của bạn đổi thay theo số lượng yêu cầu thông tin đẩy được tạo ra cho máy chủ trên website của bạn, theo tốc độ cập nhật các tài nguyên được theo dõi và số lần thử lại xảy ra. Kết quả là tình hình lưu lượng truy cập của APIs-Google thường xuyên nhất quán trong một số trường hợp, nhưng trong các trường hợp khác, lưu lượng truy cập có thể lên xuống bất thường hoặc thúc đẩy vọt.

Api google search console

Api google search console tiêu dùng HTTPS để gửi thông tin đẩy cần web của bạn phải nắm tới chứng chỉ SSL hợp lệ. Chứng chỉ không hợp lệ bao gồm:

 • Chứng chỉ tự ký.
 • Chứng chỉ do một nguồn không uy tín cậy ký.
 • Chứng chỉ đã bị thu hồi.

Để hạn chế các yêu cầu thử lại không rất cần thiết, hãy đảm bảo rằng phần mềm Api google search console của bạn nắm tới thiết kế hợp lý và kịp thời phản hồi các content thông tin (trong vài giây).

Sitemap search console

Sơ đồ web site bao gồm các trang web(URL) của bạn sẽ giúp cho Sitemap search console nâng cao tiềm năng thu thập và lập chỉ mục website của bạn thuận tiện hơn. Nhưng sở hữu bốn tình huống sơ đồ web sẽ nâng cao đủ tiềm năng tìm nạp dữ liệu của website của bạn với Sitemap search console:

 1. Nó thực sự lớn. Bạn càng có rộng rãi trang, Googlebot càng dễ dàng bỏ lỡ bất kỳ chuyển đổi hoặc bổ sung nào, khuyến nghị mỗi file không quá 50.000 URL
 2. Nó có rộng rãi thứ cô lập trên trang. Bất cứ trang nào có ít kết nối đến từ các trang khác sẽ khó phát hiện hơn tặng trình thu thập dữ liệu trang web.
 3. Khi trang mới vận hành. Các website mới hơn có ít backlink thực hiện cho chúng ít được khám phá hơn.
 4. Nó tiêu dùng nội dung đa phương tiện và hiển thị trong Google News. Trong những trường hợp này, sơ đồ web site của bạn giúp google tiện lợi định dạng và hiển thị web site của bạn trong tìm từ Sitemap search console.
5/5 - (1 bình chọn)

Google Search Console - Phân tích Sitemap GG Console

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Trải qua 5 năm kinh nghiệm Drupal 6 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện đang là quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post