Kloxo (trước đó được phổ biến người biết đến với tên có lẽ gọi Lxadmin) là một trong số mã nguồn mở không thu tiền web hosting control panel cho những dóng máy người chủ Linux tương tự như Red Hat và CentOS.

Kloxo

Lxadmin

Lxadmin như là chúng ta đang biết Kloxo là trong số số trong mỗi panel giúp cho quản trị hosting hiệu suất cao và toàn bộ nhất hiện nay và không thu tiền trọn vẹn nên nó được cài đặt và chương trình rất rộng dễ chịu trong những bộ phận dàn máy chủ hiện nay. Lxadmin hầu như hoàn toàn thường xuyên thiết lập trên toàn bộ loại sever thông dụng ngày nay tương tự như Cloud server, Dedicated server, Lxadmin… Lxadmin

Các bước để cài đặt Kloxo

Các bước để cài đặt Kloxo:

1. Bước sẵn sàng: Đầu tiên người mua siêu nên đọc thật cẩn thận càng về thông tin và những nhu cầu bắt buộc về khoáng sản cũng như là thông số kỹ thuật khối hệ thống và những phần mềm mà nó hoàn toàn thường xuyên tự hoạt động hỗ trợ cài đặt trên bộ phận dàn máy chủ của người dùng. Download và thiết đặt ứng dụng SSH Client để trợ giúp khách hàng triệt để có thể truy ctràn lên quyền root hữu hiệu của thế thống sever.

+ Tiến hành Đăng lên quyền root của CLOUD VPS và tiếp đó mở tệp tin selinux phía bên trong đường dẫn /etc/sysconfig/selinux. Tìm đến dòng có content là selinux = và thay thế bởi tthường bảng giá trị lúc này của chính nó. Nếu còn vừa mới là enable thì bạn sửa lại biến thành disable và tiến hành triển khai mở đầu lai cloud vps.

2. Bước tiến hành thiết đặt Kloxo trong các bước để cài đặt Kloxo

+ Sau khi quý khách đang thực hiện việc xong bước thiết đặt SSH Client khách hàng tiến hành triển khai đăng tràn lên quyền quảng trị root của server. bắt đầu gõ những lệnh tiếp sau đây trong hộp lệnh #su -> root enter #yum install –y wget bỏ vào màn hình hiển thị chấp hành cập nhật và các bạn đợi tặng cho tới lúc làm việc.

+ Bước sau, khách hàng tiến hành triển khai gõ những khối lệnh để tiến hành triển khai cài đặt bản thiết đặt cho Kloxo bằng lệnh (#wget http://tải về.lxcenter.org/tải về/kloxo/production/kloxo-installer.sh) tiếp theo sau là lệnh (# sh ./kloxo-installer.sh –type=master) và enter khiến tặng khối kế hoạch nguồn gốc thực hiện việc các hành trình thiết đặt.

5/5 - (1 bình chọn)

Tìm hiểu kloxo - Từng bước để cấu hình Kloxo

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Có hơn 5 năm thực chiến Wordpress, asp.net 8 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện giữ chức vụ quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post