Lỗi 502 Bad Gateway nguyên nhân và cách khắc phục

Lỗi 502 Bad Gateway là một lỗi mã trạng thái HTTP (HTTP Status Code), điều này có nghĩa là một máy chủ (server) nhận được một phản hồi “không hợp lệ” từ một máy chủ (server) khác. Những server này sẽ tiếp nhận yêu cầu và tiến hành chuyển hướng, điều phối quá trình truyền tài dữ … Đọc tiếp Lỗi 502 Bad Gateway nguyên nhân và cách khắc phục