Combo tên miền + hosting luôn là lựa chọn phù hợp dành cho các cá nhân, doanh nghiệp khi xây dựng webstie nhằm mở rộng độ nhận diện thương hiệu, hình ảnh chuyên nghiệp và phát triển hoạt động doanh online bền vững.

Siêu Tốc Việt ra mắt chương trình tặng miễn phí 4 tên miền .COM, .INFO, .TOP, .NET khi đăng ký sử dụng dịch vụ Hosting Tại Siêu Tốc Việt

Mua Hosting bao nhiêu năm tặng miễn phí tên miền bấy nhiêu năm:

Thể lệ chương trình:

  • Chương trình chỉ áp dụng cho các đuôi tên miền: .COM, .NET, .TOP, .INFO
  • Tên miền miễn phí có thời hạn tương ứng với thời hạn đăng ký Hosting
  • Số lượng có hạn chỉ 500 người

Điều kiện tham gia:

  • Áp dụng cho gói Hosting G4 trở lên tại Siêu Tốc Việt ( Xem chi tiết các gói tại Hosting Windows )

MUA HOSTING CÀNG LÂU TẶNG CÀNG NHIỀU

COMBO QUÀ TẶNG THÊM
Hosting + tên miền 1 năm KHÔNG
Hosting + tên miền 2 năm 3 Tháng sử dụng Hosting
Hosting + tên miền 3 năm 6 Tháng sử dụng Hosting
Hosting + tên miền 4 năm 12 Tháng sử dụng Hosting

If you like this solution, you might also want to check out the 1.0 version:
https://gist.github.com/jordyvanraaij/9069194

*/

// Default options for table style
$table-breakpoint: 480px;
$table-background-color: #FFF;
$table-text-color: #024457;
$table-outer-border: 1px solid #167F92;
$table-cell-border: 1px solid #D9E4E6;

// Extra options for table style (parse these arguments when including your mixin)
$table-border-radius: 10px;
$table-highlight-color: #EAF3F3;
$table-header-background-color: #167F92;
$table-header-text-color: #FFF;
$table-header-border: 1px solid #FFF;

// The Responstable mixin

@mixin responstable(
$breakpoint: $table-breakpoint,
$background-color: $table-background-color,
$text-color: $table-text-color,
$outer-border: $table-outer-border,
$cell-border: $table-cell-border,
$border-radius: none,
$highlight-color: none,
$header-background-color: $table-background-color,
$header-text-color: $table-text-color,
$header-border: $table-cell-border) {

.responstable {
margin: 1em 0;
width: 100%;
overflow: hidden;
background: $background-color;
color: $text-color;
border-radius: $border-radius;
border: $outer-border;

tr {
border: $cell-border;
&:nth-child(odd) { // highlight the odd rows with a color
background-color: $highlight-color;
}
}

th {
display: none; // hide all the table header for mobile
border: $header-border;
background-color: $header-background-color;
color: $header-text-color;
padding: 1em;
&:first-child { // show the first table header for mobile
display: table-cell;
text-align: center;
}
&:nth-child(2) { // show the second table header but replace the content with the data-th from the markup for mobile
display: table-cell;
span {display:none;}
&:after {content:attr(data-th);}
}
@media (min-width: $breakpoint) {
&:nth-child(2) { // hide the data-th and show the normal header for tablet and desktop
span {display: block;}
&:after {display: none;}
}
}
}

td {
display: block; // display the table data as one block for mobile
word-wrap: break-word;
max-width: 7em;
&:first-child {
display: table-cell; // display the first one as a table cell (radio button) for mobile
text-align: center;
border-right: $cell-border;
}
@media (min-width: $breakpoint) {
border: $cell-border;
}
}

th, td {
text-align: left;
margin: .5em 1em;
@media (min-width: $breakpoint) {
display: table-cell; // show the table as a normal table for tablet and desktop
padding: 1em;
}
}
}
}

// Include the mixin (with extra options as overrides)

@include responstable(
$border-radius: $table-border-radius,
$highlight-color: $table-highlight-color,
$header-background-color: $table-header-background-color,
$header-text-color: $table-header-text-color,
$header-border: $table-header-border);

// General styles

body {
padding: 0 2em;
font-family: Arial, sans-serif;
color: #024457;
background: #f2f2f2;
}

h1 {
font-family: Verdana;
font-weight: normal;
color: #024457;
span {color: #167F92;}
}

5/5 - (1 bình chọn)

Miễn phí tên miền trọn đời khi đăng ký sử dụng dịch vụ Host

Lê Trương Tấn Lộc

Với hơn 3 năm kinh nghiệm CODE/CSS/JS, 2 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Hiện đang là nhân viên kinh doanh tại Siêu tốc việt

zalo
messenger