Gmail pop3

Post Office Protocol 3 (POP3) là giao thức được tiêu dùng nhiều nhất để nhận e-mail qua Internet. Giao thức chuẩn này được hỗ trợ bởi hầu hết các máy chủ e-mail và máy người dùng của chúng và được tiêu dùng để nhận e-mail từ các máy chủ từ xa và gửi nó đến các máy khách hàng toàn bộ. Gmail pop3 là giao thức máy khách/máy chủ một chiều trong đó email được nhận và lưu trữ trên máy chủ email “3”. Điều này đề cập đến phiên bản thiết bị ba của giao thức POP gốc. Người nhận hoặc Chương trình e-mail của họ có thể chuyên chở xuống định kỳ thư từ máy chủ của bạn qua POP3. Do đó, POP3 cung cấp đủ tiềm năng chuyển vận e-mail từ máy chủ xuống máy khách để người nhận có thể đọc e-mail ngoại tuyến. POP3 thường xuyên được coi là một dịch vụ lưu trữ và chuyển tiếp. Sau khi email được lưu trên máy quý khách POP3, nó sẽ bị xóa khỏi máy chủ. Một số triển khai đưa cho phép khách hàng hoặc quản trị viên chọn lưu trữ thư trong một khoảng thời gian chi tiết. khách hàng có lẽ chuyên chở xuống email bao nhiêu lần tùy thích trong một khoảng thời gian định trước. Theo mặc định, cổng POP3 là:

  • Cổng 110 – cổng không được mã hóa
  • Cổng 995 – Cổng SSL/TLS, còn được gọi là POP3S

Gmail pop3

Pop smtp gmail

Pop gmail

Imap và pop gmail tiêu dùng giao thức nào? Chọn một giao thức bảo mật email là một phần của việc setup Chương trình email của bạn. Hai giao thức email rộng rãi là POP3 và IMAP. IMAP ra đời sau POP3 nhưng hai giao thức này vẫn vận hành đồng thời với nhau. Hai giao thức này được tiêu dùng để quản lý email và thư mục. dù thế hai giao thức này dùng cho cùng một mục đích, nhưng sở hữu một số khác biệt đáng chú ý giữa hai giao thức này. Sau khi liên kết, các bạn đưa ra một loạt các lệnh dựa trên văn bản để truy xuất mọi các email. Sau đó, lưu thư, tải xuống hệ thống cục bộ của bạn dưới dạng email mới, xóa bản sao và ngắt kết nối khỏi máy chủ. Theo mặc định, các email sẽ bị xóa sau khi được truy xuất từ ​​máy chủ. Do đó, hầu hết các e-mail được lưu trữ trên PC và khách hàng không thể log in đa số các e-mail này từ các PC khác chuẩn y Chương trình e-mail. người mua thường làm điều này bằng cách định cấu hình thiết đặt Ứng dụng email của họ để giữ một bản sao email của họ trên máy chủ. Giao thức pop gmail giải phóng không gian hộp thư trên máy chủ email vì email và tệp đính kèm được tải xuống và xóa phía máy chủ khi quý khách email kiểm sát thư mới. Pop gmail

5/5 - (1 bình chọn)

Giao thức pop3 trong khi trao đổi mail - Điểm mạnh và điểm yếu của pop3 và imap

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Có hơn 3 năm kinh nghiệm Python, PHP 7 năm thực chiến trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo google, Kinh doanh online tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post