File robots txt chuẩn

Một số ví dụ khác về file robots txt chuẩn Chặn bot không đưa cho chỉ mục mọi vững mạnh web Bạn có câu lệnh như là sau: User-agent:* Disallow: / Lệnh này nắm tới ý nghĩa: “Không cho phép các bot của phương tiện search đăng nhập và đánh chỉ mục trên tất cả tài nguyên sở hữu trên website của bạn.” Chặn bot chỉ mục vào một thư mục nhất định User-agent:* Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/ Lệnh này sở hữu nghĩa: “Cho phép bot lập chỉ mục tất cả dữ liệu trừ 2 thư mục /wp-admin/ và /wp-includes/ là không cho phép.” Chặn một trang hay đường dẫn đến nội dung bài viết nào đó User-agent:* Disallow: /gioi-thieu.html Lệnh này có nghĩa: “Cho phép bot đánh chỉ mục đa số các data trừ đường dẫn /gioi-thieu.html” Chặn một hình ảnh nào đó User-agent:* Disallow: /images/tenhinhanhcanchan.jpg Lệnh này sở hữu nghĩa: “Chặn một hình ảnh nào đó từ website của bạn, ngăn không tặng các bot tìm và lập chỉ mục tặng hình ảnh đó.” Chặn một loại bot nào đó User-agent:Spambot Disallow: / Lệnh này sở hữu nghĩa: “Chặn botspam truy cập hầu hết data trên web của bạn”. Trong khi đó các bot khác thì được quyền truy cập” Chặn tất cả các data trong một thư mục trừ một file nào đó User-agent:* Disallow: /thumucbichan/ Allow: /thumucbichan/filekhongbichan.html Lệnh này nắm tới nghĩa: “Chặn bot search đa số dữ liệu trong thư mục /thumucbichan/ nhưng cho phép lập chỉ mục file/filekhongbichan.html”

5/5 - (1 bình chọn)

Sitemap robots txt - Hướng dẫn cụ thể file robots txt chuẩn WordPress

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Với 6 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 7 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp Seo top, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện làm trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post