3. Thuộc tính position fixed

-Thuộc tính này dùng để xác vị trí của một nguyên liệu so với cửa sổ hiển thị của trình phê chuẩn. Và để xác minh vị trí của nó thì quý khách cũng phải kết hợp với các thuộc tính top, right, bottom, left như là 2 thuộc tính phía trên. VD: Mình có một đoạn HTML Wp z-index sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Thuộc tính position trong CSS</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
  div 
    border: 1px solid orange;
    margin-top:15px;
  
  .header 
    text-align: center;
  
  .body 
    height: 1000px;
  
</style>
<body>
  <div class="header"><img height="70px"></div>
  <div class="body">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
    proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  </div>
</body>
</html>

-Bây giờ mình sẽ CSS đưa cho header lúc nào cũng ở trên của màn hình như là header của facebook.

.header 
  margin-top: 0px;
  text-align: center;
  position: fixed;
  top: 0px;
  width: 100%;
  background: #dddddd;

4. Thuộc tính position sticky Các thuộc tính position trong CSS Đây là một thuộc tính khá tương đồng với fixed, bạn có lẽ xem nó giống như một sự hòa hợp “lưỡng long nhất thể” của relative và fixed. Vì nắm tới sự lai tạo này cần nó cũng không được giúp quá nhiều trong cộng đồng làm trang web. Nó cũng không tiêu dùng được trên trình chuẩn y mạng Internet Explorer tương tự như một số phiên bản đầu của Edge nên sẽ dễ gây lỗi. Không khuyến khích các lập trình viên tiêu dùng.

5/5 - (1 bình chọn)

Thuộc tính position trong CSS - Tổng hợp các CSS trong Position

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Có hơn 4 năm thực chiến Python, PHP 7 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post