Woocommerce page

Mặc định sau khi cài xong Woocommerce, bạn vào phần quản lý trang (Pages) sẽ thấy nắm tới một số trang mặc định mà Woocommerce tự tạo ra để thường xuyên dùng các tác dụng quan trọng trên trang bán hàng.

Ở đây bao gồm:

  • Cửa hàng: Trang này sẽ hiển thị các mặt hàng mới nhất trên Gây dựng web site trọn gói cao cấp và có phân trang.
  • Giỏ hàng: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ, nó sẽ hiển thị các món đồ có trong giỏ hàng.
  • Tài khoản của tôi: Đây là trang quản lý tài khoản của người dùng nếu họ truy cập vào trang web.
  • Thanh toán: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn gọi là trang Checkout đó mà.

Còn cái Trang mẫu là cái Sample page khi cài WordPress, không nắm tới gì cả.

Trong đó, trang Cửa hàng sẽ được thiết đặt ở [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> thiết lập -> món đồ -> Hiển thị[/textmarker].

Woocommerce page

Các trang còn lại tuy không thiết lập ở đây nhưng để nó vận hành thì nội dung phải cần có các shortcode tương ứng như là sau:

  • Giỏ hàng: [woocommerce_cart]
  • Tài khoản của tôi: [woocommerce_my_account]
  • Thanh toán: [woocommerce_checkout]

Dĩ nhiên là những shortcode đó đều có trong các trang mặc định mà Woocommerce tạo ra rồi.

Shop woocommerce

có các hướng dẫn cài đặt shop thực hiện trang chủ

Khi cài woocommerce nó đã cài sẵn đưa cho chúng ta một trang tên cửa hàng (Shop) để hiển thị danh sách các món đồ mới nhất. Chúng ta khả năng cao tận dụng tính năng cài đặt một trang tĩnh trở thành trang chủ của Wp để đưa Gây dựng trang web chuẩn seo trang cửa hàng đó ra ngoài trang chủ, bằng cách log in vào thiết lập -> Đọc -> Một trang tĩnh và chọn trang chính là cửa hàng. Nếu bạn muốn có một trang hiển thị nội dung bài viết mới nhất thì chọn ở phần trang nội dung bài viết. Sau khi ghi lại bạn sẽ thấy trang chủ của mình là một trang cửa hàng. Hoặc khả năng cao tham khảo thêm dịch vụ tăng cường Word press

5/5 - (1 bình chọn)

Woocommerce wordpress - Những thủ thuật trong Woo wordpress

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Với 4 năm kinh nghiệm Python, PHP 7 năm kinh nghiệm trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Digital marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện giữ chức vụ leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post