Tăng kích thước cho tmp cpanel

Các bước tăng kích thước cho tmp cpanel:

1. Tắt các dịch vụ panel, apache (litespeed), mysql

/etc/init.d/cpanel stop
/etc/init.d/httpd stop
/etc/init.d/lsws stop
/etc/init.d/mysql stop

2. Umount /tmp và /var/tmp:

umount -l /tmp
umount -l /var/tmp

3. Di chuyển /usr/tmpDSK file tới 1 vị trí khác để yên ổn nhất cho dữ liệu:

mv /usr/tmpDSK /usr/tmpDSK_back

4. Sửa đổi / scripts / securetmp thiết tmpdsk kích thước kích thước mong muốn:

vi /scripts/securetmp

5. Chạy lệnh:

/scripts/securetmp

6. Khởi động lại các dịch vụ hosting cpanel, apache (litespeed), mysql:

/etc/init.d/cpanel start
/etc/init.d/httpd start
/etc/init.d/lsws start
/etc/init.d/mysql start

5/5 - (1 bình chọn)

Cách tăng kích thước - Phân vùng tmp trong cpanel

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Có hơn 5 năm thực chiến Drupal 6 năm kinh nghiệm trong quản lý web site tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện giữ chức vụ leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post