Email authentication là một công đoạn xác minh địa chỉ email sở hữu hợp lệ và nhận được thư hay không. Nó là một bước quan trọng trong việc phòng thủ quý khách khỏi các email giả mạo và thư rác.

Email giả mạo là một loại email được gửi từ một địa chỉ email giả mạo. Các email giả mạo thường xuyên được sử dụng để lừa đảo người dùng, chẳng hạn như ý họ cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào các liên kết độc hại. Thư rác là một loại email không mong muốn, có lẽ chứa quảng cáo hoặc content spam.

Email authentication thường giúp cho ngăn ngừa các email giả mạo và thư rác bằng cách xác minh rằng email đến từ một nguồn đáng tin cậy. Điều này hỗ trợ bảo vệ người dùng khỏi bị lừa đảo hoặc bị nhiễm virus.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ nhận định về email authentication, bao gồm các loại email authentication, lợi ích của email authentication và cách thực hiện email authentication. Đoạn trình bày ngắn này hỗ trợ một cái nhìn tổng quan về email authentication và tầm quan trọng của nó. Đoạn này cũng giới thiệu các chủ đề chính mà nội dung bài viết sẽ đề cập. Email authentication

Email authentication

Email authentication là

Email authentication là một công đoạn xác thực địa chỉ email có hợp lệ và nhận được thư hay không. Email authentication là một bước rất cần thiết trong việc tự vệ các bạn khỏi các email giả mạo và thư rác.
Email authentication là
Nắm tới hai loại Email authentication là:
  • Domain authentication: xác thực rằng email đến từ một miền hợp lệ.
  • Email authentication: xác minh rằng email đến từ một người gửi hợp lệ.

Domain authentication

Domain authentication là loại email authentication dễ dàng nhất. Nó chỉ xác minh rằng email đến từ một miền hợp lệ. Điều này hỗ trợ ngăn chặn việc kẻ tấn công sử dụng các miền giả mạo để gửi thư rác hoặc lừa đảo.

Domain authentication được thực hiện bằng cách sử dụng các bản ghi DNS. Bản ghi DNS là một tập hợp các tin tức được lưu trữ trên máy chủ DNS. Bản ghi DNS đưa cho biết máy chủ nào chịu trách nhiệm gửi thư từ một miền nhất định.

Có hai loại bản ghi DNS thường được sử dụng cho domain authentication:

  • SPF (Sender Policy Framework): SPF chỉ định những máy chủ nào được phép gửi thư từ một miền nhất định.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail): DKIM cho phép người gửi ký chữ ký điện tử tặng các email hợp lệ sao tặng người nhận có thể xác thực bằng khoá công khai.

Domain authentication

Email authentication

Email authentication là loại email authentication phức tạp hơn. Nó xác minh rằng email đến từ một người gửi hợp lệ. Điều này giúp cho ngăn chặn việc kẻ tấn công sử dụng tài khoản email bị đánh cắp để gửi thư rác hoặc lừa đảo.

Email authentication được thực hiện bằng cách sử dụng các công nghệ như:

  • Two-factor authentication (2FA): 2FA yêu cầu khách hàng nhập mã xác thực ngoài mật khẩu thông thường.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance): DMARC là một giao thức tặng phép người nhận đánh giá xem email có được gửi từ một miền hợp lệ và được các bạn ủy quyền hay không.

Email authentication

Email authentication cần thiết

Email authentication cần thiết là một cách thúc bảo mật cần thiết giúp cho bảo vệ các bạn khỏi các email giả mạo và thư rác. Các email giả mạo thường được sử dụng để lừa đảo người dùng, chẳng hạn như mong muốn họ cung cấp thông báo cá nhân hoặc nhấp vào các kết nối độc hại. Thư rác là một loại email đáng tiếc, khả năng cao chứa quảng cáo hoặc content spam.

Email authentication cần thiết có thể giúp ngăn ngừa các email giả mạo và thư rác bằng cách xác thực rằng email đến từ một nguồn uy tín cậy. Điều này giúp tự vệ các bạn khỏi bị lừa đảo hoặc bị nhiễm malware.

Email authentication cần thiết

Lợi ích và cách thực hiện

Các lợi ích của email authentication

Các lợi ích của email authentication đem đến nhiều tiện dụng cho người dùng và chủ đầu tư, bao gồm:

  • Giảm thiểu lừa đảo: Các lợi ích của email authentication giúp cho ngăn ngừa các email lừa đảo, chẳng hạn như email giả mạo yêu cầu các bạn hỗ trợ tin tức cá nhân.
  • Tránh thư rác: Các lợi ích của email authentication hỗ trợ ngăn ngừa thư rác, vốn có thể chứa quảng cáo hoặc nội dung spam.
  • Bức tốc bảo mật: Email authentication giúp cho phòng thủ người dùng khỏi bị nhiễm chương trình độc hại.
  • Tăng tốc uy tín: Email authentication hỗ trợ chủ đầu tư tạo dựng niềm tin với người mua và đối tác.

Các lợi ích của email authentication

Cách thực hiện email authentication

Cách thực hiện email authentication chịu ảnh hưởng vào loại email authentication mà bạn muốn sử dụng.

Domain authentication

Để làm domain authentication, bạn tốt nhất nên cấu hình các bản ghi DNS cho miền của mình. Bạn có lẽ làm việc này bằng cách liên hệ với nhà phân phối dịch vụ lưu trữ website của mình.

Email authentication

Để làm email authentication, bạn cần thiết lập một giải pháp email authentication trên máy chủ email của mình. có đa dạng giải pháp email authentication khác nhau trên thị trường, chẳng hạn như gg Workspace, Microsoft 365 và OpenDKIM.

Cách thực hiện email authentication là một phương pháp bảo mật rất cần thiết hỗ trợ phòng thủ người mua khỏi các email giả mạo và thư rác. Cách thực hiện email authentication thường xuyên được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật như SPF, DKIM, 2FA và DMARC.

Cách thực hiện email authentication

5/5 - (1 bình chọn)

Định nghĩa Email authentication - Ích lợi của Email authentication. Cách thực hiện authentication.

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Trải qua 3 năm kinh nghiệm CSS, JS 6 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện giữ chức vụ quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post