Cấu trúc của Mail exchanger record

Một bản ghi cấu trúc của Mail exchanger record thông có lẽ bao gồm hai thành phần chính: priority (ưu tiên) và mail server (máy chủ email).

Priority (Ưu tiên): Cấu trúc của Mail exchanger record mỗi MX Record được gán một số ưu tiên, có thể là một con số nguyên. Giá trị này quyết định trang bị tự ưu tiên khi nắm tới nhiều cấu trúc của Mail exchanger record đưa cho cùng một miền. Mức ưu tiên phải chăng nhất được ưu tiên cao nhất.

Mail Server (Máy chủ email): Đây là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ email chấp nhận thư. Khi một thư được gửi đến, chương trình sẽ tìm kiếm MX Record với ưu tiên thấp nhất và gửi thư đến máy chủ tương ứng. Cấu trúc của Mail exchanger record

Tìm kiếm Mail exchanger record

Khi một người gửi muốn gửi thư đến một địa chỉ email, chương trình sẽ làm giai đoạn sau:

Query DNS: Hệ thống sẽ thực hiện truy vấn DNS để tìm kiếm Mail exchanger record đưa cho miền của địa chỉ email nhận thư.

Priority Sorting: MX Record sẽ được xếp đặt theo ưu tiên từ thấp nhất đến cao nhất.

Gửi thư đến máy chủ: Thư sẽ được gửi đến máy chủ nắm tới ưu tiên tốt nhất. Nếu máy chủ này không thể nhận thư, hệ thống sẽ thử máy chủ nắm tới ưu tiên cao hơn khi tìm kiếm Mail exchanger record. Tìm kiếm Mail exchanger record

5/5 - (1 bình chọn)

Tìm kiếm Mail exchanger record - Bảo vệ MX record, quản lý tải và nâng cấp hiệu suất

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Có hơn 6 năm thực chiến CSS, JS 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho công ty.
Hiện làm trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post