Fix lỗi 403 forbidden

Các thông tin sau cũng là lỗi phía máy khách và liên quan đến fix lỗi 403 Forbidden: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, và 408 Request Timeout. nắm tới một vài mã trạng thái HTTP ở phía máy chủ giống như 500 Internal Server Error và một số lỗi khác. Fix lỗi 403 forbidden web site Wp bằng cách chúng tôi dùng làm ví dụ sửa lỗi, các CMS khác cũng vận dụng cách tương tự nếu bạn gặp lỗi. Các bước fix lỗi 403 forbidden tuần tự là. kiểm tra tệp .htaccess: thường xuyên bạn chưa quen với file .htaccess vì file này là file ẩn trong thư mục web. Bên cạnh đó, nếu bạn tiêu dùng Trình quản lý tệp của Hostinger, bạn có lẽ thấy .htaccess theo mặc định. Để giúp bạn làm rõ hơn về tệp .htaccess, đây là tệp cấu hình máy chủ và chủ yếu được tiêu dùng để sửa chuyển hướng cấu hình setup máy chủ website Apache. dù thế tệp .htaccess có mặt trên bất cứ web site Wp nào, nhưng sở hữu những trường hợp tệp .htaccess vô tình bị xóa, bạn nên tạo lại tệp .htaccess theo cách thủ công. Các bước thực hiện như sau:

  • chuyên chở file .htaccess về máy tính để lưu bản sao lưu.
  • Xóa tập tin này trên máy chủ.
  • Hãy thử truy cập lại web.
  • Nếu nó vận hành thì lỗi là do file .htaccess
  • hiện nay, hãy tạo tệp .htaccess mới, đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn, nhấp vào thiết đặt > Permalinks.
  • Bạn không cần đổi thay Bất cứ điều gì, chỉ nên nhấp vào nút Lưu ở cuối cùng trang.
  • Sửa lỗi bằng cách tải lại permalink.
  • Một tệp .htaccess mới sẽ được tạo lại cho web của bạn.

Fix lỗi 403 forbidden

5/5 - (1 bình chọn)

Lỗi 403 hướng dẫn cách sửa cho website wordpress

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Trải qua 3 năm kinh nghiệm CSS, JS 5 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Kinh doanh online tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post