ASP.NET Core được dựa trên một design pattern phổ biến là MVC. Pattern MVC viết tắt của Model-View-Controller. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu MVC là gì và làm thế nào để sử dụng MVC pattern trong ASP.NET Core.

MVC Design Pattern

Mvc design pattern là gì

MVC Design Pattern là design pattern phổ biến được sử dụng cho lớp trình bày (Presentation Layer). ASP.NET Core MVC tuân theo pattern này và nó là căn bản nhất để mọi thứ xoay quanh nó. 

MVC là một pattern mạnh mẽ và biểu lộ rõ ràng kỹ thuật chia để trị (separating of concerns). Kiến trúc MVC chia ứng dụng ra làm 3 phần độc lập và duy nhất. Bao gồm layer Model, View và Controller.

Mỗi một layer trên có một trách nhiệm cụ thể. Model chứa dữ liệu. View tạo ra giao diện người dùng từ dữ liệu ở Model và tương tác với người dùng. View sẽ chuyển tương tác từ người dùng đến Controller, từ đó Controller sẽ build Model và cập nhật View của thiết kế website chuẩn seo.

MVC tách giao diện người dùng (UI) của một ứng dụng thành ba phần sau:

  • Mô hình (Model) – Một tập hợp các lớp mô tả dữ liệu bạn đang làm việc cũng như logic nghiệp vụ.
  • Chế độ xem (View) – Xác định cách ứng dụng UI UI sẽ được hiển thị. Nó là một HTML thuần túy quyết định giao diện người dùng sẽ trông như thế nào.
  • Bộ điều khiển (Controller) – Một tập hợp các lớp xử lý giao tiếp từ người dùng, luồng ứng dụng tổng thể và logic dành riêng cho ứng dụng.

Mvc design pattern asp.net

Trong MVC, bộ điều khiển nhận được yêu cầu HTTP, bộ điều khiển phải tìm ra cách kết hợp thông tin để đáp ứng yêu cầu này. Có lẽ người dùng đang hướng trình duyệt đến URL / sách của ứng dụng. Vì vậy, bộ điều khiển cần tập hợp các thông tin để hiển thị danh sách các cuốn sách. Trong kịch bản này, bộ điều khiển sẽ xây dựng một mô hình MVC chuẩn cho website đẹp.

Mvc design pattern asp.net

  • Mô hình không biết gì về yêu cầu HTTP hoặc bộ điều khiển.
  • Mô hình chỉ chịu trách nhiệm lưu giữ thông tin sách mà người dùng muốn xem, cũng như mọi logic liên quan đến danh sách sách đó.
  • Mô hình chỉ là một lớp C# khác mà chúng ta có thể sử dụng và bạn có thể có nhiều hơn một lớp nếu bạn có một mô hình phức tạp.
  • Khi mô hình được đặt cùng nhau, bộ điều khiển có thể chọn chế độ xem để hiển thị mô hình.
  • Chế độ xem sẽ lấy thông tin trong mô hình, giống như tất cả các sách và từng tên sách, v.v. và nó sẽ sử dụng thông tin đó để xây dựng trang HTML.
  • Sau đó, HTML đó được gửi lại cho máy khách trong phản hồi HTTP và toàn bộ giao dịch yêu cầu và phản hồi HTTP được hoàn thành.

Đây là những điều cơ bản của mẫu thiết kế MVC và ý tưởng đằng sau mẫu này là để tách biệt các mối quan tâm. Vì vậy, bộ điều khiển chỉ chịu trách nhiệm lấy một yêu cầu và xây dựng một mô hình. Đây là mô hình mang logic và dữ liệu chúng ta cần vào chế độ xem. Sau đó, khung nhìn chỉ chịu trách nhiệm chuyển đổi mô hình đó thành HTML của thiết kế website cao cấp.

5/5 - (2 bình chọn)

MVC Design Pattern trong ASP.NET Core - Tổng quan về MVC

Lê Trương Tấn Lộc (Website: sieutocviet.page)

Với hơn 3 năm kinh nghiệm Python / PHP / CSS / JS / WORDPRESS, 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Chuyên viên tư vấn sản phẩm: Hosting, Email doanh nghiệp, VPS, App web design.

Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt.